Regulamin Zajęć

Udział w zajęciach wymaga zapoznania się i zaakceptowania treści regulaminu.
Uczestnik kursu musi jednorazowo dostarczyć podpisaną kopię na pierwsze zajęcia.
Zawiera on ogólne warunki zajęć, a także spis zasad i obowiązków uczestnika kursu
oraz informacje odnośnie zobowiązań organizatora wobec uczestników.